Πολιτική Επιστροφών

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ /ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

α) Η εταιρεία μας λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Επίσης η εταιρεία μας γνωρίζει ότι ανάμεσα στα προϊόντα της περιλαμβάνονται και εύθραυστα ή/και ευαίσθητα είδη και για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (σε συνεργασία και με τους προμηθευτές και τους μεταφορείς της) ώστε τα είδη αυτά να αποστέλλονται εντός ειδικών συσκευασιών που τα προστατεύουν πλήρως από τυχόν φθορές κατά την μεταφορά τους ή/και την αποθήκευσή τους. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τη συσκευασία των προϊόντων κατά την παραλαβή τους. Επίσης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση να παραλάβετε ένα προϊόν με κάποιο ελάττωμα.

β) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν φθορές ή/και κάποιο ελάττωμα στο προϊόν, τότε μπορείτε να μας ενημερώσετε γραπτώς επικοινωνώντας μαζί μας στο e-mail info@shop.jagermeister.gr δηλώνοντάς μας αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση του ελαττωματικού ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε αποδειχθεί ελαττωματικό από την κατασκευή του, τότε μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάστασή του με το ίδιο ή με άλλο προϊόν της αρεσκείας σας, ή την έκδοση πιστωτικού ισχύος ενός έτους ή την άτοκη επιστροφή των χρημάτων σας. Η επιστροφή και αντικατάσταση έκαστης παραγγελίας γίνεται μετά από έλεγχο του ελαττωματικού προϊόντος, χωρίς χρέωση μεταφορικών εξόδων, αρκεί να γίνει ενημέρωση της εταιρείας μας εντός 14 εργασίμων ημερών και με την μεταφορική που σας προτείνουμε.

γ) Απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός των 14 εργασίμων ημερών είναι: Να μην έχει χρησιμοποιηθεί – ανοιχθεί το προϊόν, να μην έχει αφαιρεθεί κανένα ταμπελάκι ή σημάνσεις (π.χ. αυτοκόλλητα, σήμανση μάρκας κλπ) που έχουν επάνω τους τα προϊόντα, να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους (με την επιφύλαξη της επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος), ενώ θα πρέπει ακόμη να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά. Ακόμη, για τα είδη που περιλαμβάνουν ειδικότερη συσκευασία (όπως όλως ενδεικτικώς τα προϊόντα που περιλαμβάνουν συσκευασία δώρου ή καλάθια) θα πρέπει να μην έχει παραβιαστεί ή/και φθαρεί η συσκευασία τους αυτή.

δ) Είναι δυνατόν να ακυρώσετε την παραγγελία σας αναιτιολόγητα μετά από γραπτό αίτημα πριν την αποστολή/παραλαβή του προϊόντος χωρίς κανένα απολύτως κόστος, πλην των πιθανόν εξόδων επιστροφής (κούριερ, μεταφορική, ταχυδρομείο ή άλλο), η οποία θα γίνεται με δική σας ευθύνη και δικά σας έξοδα (εκτός αν άλλως ορίζεται κατά καιρούς από την Εταιρεία συνολικά ή ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα). Η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@shop.jagermeister.gr και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα ακύρωσης παραγγελίας.

ε) Με την παραλαβή του προϊόντος που έχετε επιστρέψει κάθε επιστροφή χρημάτων θα γίνεται με πίστωση της κάρτας με την οποία πραγματοποιήθηκε η αγορά.Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα πρέπει να αποκατασταθεί με χρηματική αποζημίωση κάθε τυχόν μείωση της αξίας του εμπορεύματος, μόνο στην περίπτωση και στον βαθμό που αυτή οφείλεται στην κακή χρήση του προϊόντος ή σε χρήση με τρόπο άλλο από εκείνον που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών του προϊόντος. Ως καλή χρήση και ειθισμένη εξέταση και διαχείριση του προϊόντος προκειμένου για τη διαπίστωση της φύσης και των χαρακτηριστικών αυτού, εννοείται η εξέταση των σχετικών αγαθών, όπως αυτή είναι δυνατό να ελάμβανε χώρα με τον τρόπο που συνηθίζεται σε ένα φυσικό κατάστημα.
Εφόσον η εταιρεία μας παραλάβει το προϊόν και ελέγξει για τυχόν μείωση της αξίας του, θα σας επιστρέφει τα χρήματα που καταβάλατε, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του προϊόντος, χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο

Το παραπάνω δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προσωπικές εξατομικεύσεις που έχει ζητήσει ο πελάτης ή που μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.

στ) Στα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Live Arena, δεν δύναται η επιστροφή του προϊόντος από την στιγμή που έχουν σταλεί οι κωδικοί μέσω της πλατφόρμας της Viva.